Rumsnamn
Artikel nr / namn
Ljusfördelning
Rum mått (längd / bredd / höjd)  (m)
Monteringshöjd  (m)
Beräkningsplan höjd  (m)
Belysningsstyrka (beräknat värde)  (Lux)
Bibehållningsfaktor
Reflektion (golv / tak / väggar)  (%)
Armaturer (X / Y / total)
Armaturer (X / Y / total)  (Lux)
Total installerad effekt  (kW)
Effektförbrukning  (W/m2)
Isometric view