Navn på rommet
Artikkelnr./-navn
Lysfordeling
Romdimensjoner (lengde / bredde / høyde)  (m)
Monteringshøyde  (m)
Høyde beregningsplanet  (m)
Belysningsstyrken (beregnet verdi)  (Lux)
Vedlikeholdsfaktor
Refleksjon (gulv / tak / vegger)  (%)
Armatur antall (X / Y / Total)
Armatur antall (X / Y / Total)  (Lux)
Totalt installert effekt  (kW)
Spesifikk belastning  (W/m2)
Isometric view